Projektinė veikla

Digital Entrepreneur Academy

Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Skaitmeninė verslininko akademija“ („Digital Entrepreneur Academy“) Nr. 2020-2-BG01-KA205-079483.

Projekto tikslassprendimai jaunų žmonių laisvalaikiui naudojant IT ir didinant jų motyvaciją būti versliems, nuosekliems ir susipažinti su įvairių verslo ar projektų idėjų įgyvendinimo galimybėmis.

Projekto intelektiniai rezultatai:

  • Skaitmeninis lyderystės įgūdžių klausimynas;
  • Platforma ir mobilioji aplikacija „Skaitmeninė verslininko akademija“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-01-01 – 2022-06-30

Išsamiau čia: https://liba.lt/dea/


Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Mišrus praktika grįstas mokymas: nuo besimokančiojo iki savininko“ (On-the-job Practical Blended Training: From Being a Learner to Being an Owner) Nr. 2020-1-LT01-KA202-078028.

Projekto tikslas – pritaikyti praktinio mokymo darbo vietoje metodiką individualizuotame suaugusiųjų mokyme pagal imitacinės įmonės (IB) veiklos modelį bei integruoti teorines ir praktines žinias profesinio mokymo programose, siekiant kad suaugusieji įgytų smulkaus, vidutinio ar individualaus verslo kūrimo įgūdžių bei gebėtų valdyti įmonės procesus.

Projekto intelektiniai rezultatai:

  • Metodinių priemonių rinkinys IB mokytojams, dirbantiems su mišriomis suaugusiųjų grupėmis;
  • Besimokančiojo gidas: nuo mokinio iki savininko;
  • Verslumo įgūdžių įsivertinimo komplektas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-12-01 – 2022-09-30

Išsamiau čia: https://liba.lt/own/


Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Nr. 2019-1-LT01-KA202-060685

Projektu siekiama, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurti gaires profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis. Tai padės ugdyti pagrindinius mokytojų įgūdžius. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie plačiai paplitusios problemos, susijusios su profesinio mokymo mokytojams tobulėti skirtos medžiagos trūkumo, sprendimo.

Projekte kuriamas intelektinis produktas – „Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“.

Tai gairės profesinio mokymo mokytojams kaip tobulėti ir įgyti naujų komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių, kuriuos vėliau jie galės perteikti savo mokiniams. Projekto metu taip pat bus parengta medžiaga valdymo įgūdžių tobulinimui, kurių taip trūksta daugumai mokytojų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-09-30

Išsamiau čia: https://liba.lt/wedevet/


Vykdytas #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Projekto tikslas – apžvelgti lyderytės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes.

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

Išsamiau čia: https://liba.lt/fetled/

Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą


Vykdytas projektas  KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projektas “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Išsamiau čia: https://liba.lt/rusesl/