Projektinė veikla

Išsamiau čia: SWOT


Projekto tikslas – sukurti įrankius suaugusiųjų švietėjams, suaugusiems, išplėsti aukštos kokybės kursų pasiūlą bei sukurti holistinę sistemą suteikiant žemos kvalifikacijos suaugusiesiems naujų įgūdžių pasiekiamumą.

Projekte kuriama:

  • Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų mokymosi tobulinimo metmenys.
  • Kūrybinių ir bendradarbiavimo projektų kūrimo įrankių rinkinys internete.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022-02-28 – 2024-02-27

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Suaugusiųjų neformaliojo skaitmeninio sąmoningumo ugdymo laboratorija“ (angl. LAB for Adults non-formal Digital Awareness) Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033776.

Išsamiau čia: https://lab-ada.csciformazione.eu/


Projekto tikslas – supažindinti studentus su naujomis inovatyviomis mokymosi erdvėmis ir išspręsti šiuolaikinių mokymo ir mokymosi metodų taikymo socialiniuose moksluose problemas skaitmeninant studijų turinį.

Projekte kuriama:

  • Skaitmenizuoti atvejų tyrimai
  • Virtualiosios realybės platforma

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-12-01 – 2024-11-01

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas Virtualios mokymosi erdvės, kaip įrankio, skirto studentų kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo gebėjimams ugdyti COVID19 kontekste, kūrimas“ (angl. Development of a virtual learning space as a tool for developing students’ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19) Nr. 2021-LT-01-KA220-HED-000023551.


Skaitmeninių renginių aljansas imitacinių bendrovių tinkle

JOINUS projekte partneriai kuria imitacinių bendrovių renginių koncepciją, kuri sustiprintų specifinių dalykų mokymą ir mokymąsi, pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, tokias kaip nuotolinis bendravimas, skaitmeninės kompetencijos, gebėjimas mokytis, iniciatyvumas ir verslumas.

Pagrindinis tikslas – sukurti ateičiai tinkantį sprendimą, leidžiantį imitacinių bendrovių tinkle organizuojamų renginių patirtį perkelti į interneto erdvę, tobulinant renginio organizatorių ir dalyvių skaitmeninių įgūdžių įgijimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-01 – 2023-12-01

Išsamiau čia: JOINUS


Projekto tikslassprendimai jaunų žmonių laisvalaikiui naudojant IT ir didinant jų motyvaciją būti versliems, nuosekliems ir susipažinti su įvairių verslo ar projektų idėjų įgyvendinimo galimybėmis.

Projekte kuriama:

  • Skaitmeninis lyderystės įgūdžių klausimynas;
  • Platforma ir mobilioji aplikacija „Skaitmeninė verslininko akademija”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-01-01 – 2022-06-30

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Skaitmeninė verslininko akademija“ („Digital Entrepreneur Academy“) Nr. 2020-2-BG01-KA205-079483.

Išsamiau čia: http://www.ideaforstartup.eu


Projekto tikslas – pritaikyti praktinio mokymo darbo vietoje metodiką individualizuotame suaugusiųjų mokyme pagal imitacinės įmonės (IB) veiklos modelį bei integruoti teorines ir praktines žinias profesinio mokymo programose, siekiant kad suaugusieji įgytų smulkaus, vidutinio ar individualaus verslo kūrimo įgūdžių bei gebėtų valdyti įmonės procesus.

Projekte kuriami:

  • Metodinių priemonių rinkinys IB mokytojams, dirbantiems su mišriomis suaugusiųjų grupėmis;
  • Besimokančiojo gidas: nuo mokinio iki savininko;
  • Verslumo įgūdžių įsivertinimo komplektas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-12-01 – 2022-11-30

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Mišrus praktika grįstas mokymas: nuo besimokančiojo iki savininko“ (On-the-job Practical Blended Training: From Being a Learner to Being an Owner) Nr. 2020-1-LT01-KA202-078028.

Išsamiau čia: OWN


Projektu, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurtos gairės profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis. Tai padės ugdyti pagrindinius mokytojų įgūdžius. Šiuo projektu siekta prisidėti prie plačiai paplitusios problemos, susijusios su profesinio mokymo mokytojams tobulėti skirtos medžiagos trūkumo, sprendimo.

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ – tai gairės profesinio mokymo mokytojams kaip tobulėti ir įgyti naujų komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių, kuriuos vėliau jie galės perteikti savo mokiniams. Projekto metu taip pat parengta medžiaga valdymo įgūdžių tobulinimui, kurių taip trūksta daugumai mokytojų.

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ ir klausimynas – internetinė versija anglų kalba, kurią galima rasti internete, adresu https://wedevet.penworldwide.org/

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-09-30

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Nr. 2019-1-LT01-KA202-060685

Išsamiau čia: WEDEVET


Projekto tikslas – apžvelgti lyderytės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas. Didelis dėmesys skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes.

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

Tai #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Išsamiau čia: https://liba.lt/fetled/

Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą


Vykdytas projektas  KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projektas “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Išsamiau čia: https://liba.lt/rusesl/