FETLED

         

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius 

INFORMATION IN ENGLISH HERE  >>>

Vykdomas ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ ( FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Vykdant FETLED projektą buvo peržiūrėta, pritaikyta ir išbandyta su lyderystės kompetencijomis susijusi medžiaga verslo mokymo sistemos kontekste ir sukurtas „Lyderystės kompetencijų aplankas“. Buvo ištirta, kokias pagrindines lyderystės kompetencijas būtų galima ugdyti praktikos imitacinėse bendrovėse metu. Buvo apibrėžtas lyderystės kompetencijų pobūdis, daug dėmesio skiriant socialiai atsakingo verslo suvokimui.

Lyderystės kompetencijų aplanko tikslas:

 • padėti besimokančiajam įvertinti turimus lyderystės įgūdžius ir juos tobulinti;
 • suteikti galimybę įgyti pakankamai lyderystės gebėjimų;
 • rekomenduoti būdą, kaip tapti socialiai atsakingu lyderiu, siekiant tobulėti kaip visuomenės nariams ir Europos piliečiams

LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ APLANKAS LIETUVIŲ KALBA:

Lyderystes_Kompetenciju_Aplankas_Ivadas

LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ APLANKAS

LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ APLANKAS PROJEKTO PARTNERIŲ KALBOMIS ČIA: https://liba.lt/leadership-skills-development/

 

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

BULGARIAN CENTRE OF TRAINING FIRMS (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

 VEIKLA

Partnerių susitikimai:

2019 m. sausio 17-18 dienomis Esene (Vokietija) vyko pirmasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo:

 • supažindinta su projektu ir svarbiausiomis veiklomis, nustatyti pagrindiniai darbo principai, koordinavimo ir komunikacijos priemonės;
 • išsamiai aptarti finansiniai ir valdymo klausimai;
 • pristatyta ir apibendrinta patirtis ugdant lyderystės kompetencijas valstybių partnerių šalyse bei kitose Europos ir pasaulio valstybėse;
 • aptarti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos lyderio savybių ugdymui ir nustatytos svarbiausios kompetencijos;
 • apibrėžta „Lyderystės kompetencijų aplanko“ struktūra bei sutarta dėl darbo grafiko, pasiskirstyta užduotimis tolimesniam darbui.

2019 m. gegužės 27-28 d. vyko antrasis partnerių susitikimas Ispanijoje. 

Susitikimo metu:

 • Dirbta su intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplanko“ pirmosios dalies turiniu, priimti galutiniai sprendimai.
 • Dirbta su „Lyderystės kompetencijų aplanko“ antrąja dalimi, sutarta dėl pagrindinių klausimų, pasidalinta darbais, nustatyti terminai.
 • Artėjant tarpinei ataskaitai, išsamiai aptarti finansinius, valdymo ir kiti klausimai

2019 m. rugsėjo 18-19 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko trečiasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu:

 • Dirbta su galutine intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplankas“ versija.
 • Planuoti testavimo procesai ir kitos projekto veiklos,
 • Diskutuota apie projekto poveikį įvairioms sritims.

2020 m. sausio 16-17 dienomis Vilniuje (Lietuva) vyko ketvirtasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu:

 • Pristatyta testavimo ataskaita.
 • Atsižvelgiant į testuotojų pastebėjimus atlikti intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplankas“ pataisymai.
 • Diskutuota apie projekto tvarumą.
 • Ruoštasi baigiamajai projekto konferencijai.

2020 m. sausio 17 d. vyko konferencija – diskusija „Strong Leadership – Sustainable Future“.

Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą

 ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises #ErasmusPlus #project #FETLED #LIBA #penworldwide #practiceenterprise #leadership #viko #sefed #fundacioinform #buct ErasmusPlius