FETLED

         

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius 

Vykdomas ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ ( FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Projekto tikslas – apžvelgti lyderystės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas imitacinėse bendrovėse. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes. Tai mokymo priemonė, susidedanti iš dviejų dalių:

  1. Pirmoji dalis bus orientuota į turinį, siekiant didinti supratimą apie pagrindines vadovavimo ir lyderystės kompetencijas įmonių socialinės atsakomybės kontekste, pateikiant informaciją apie aplanko pritaikymą imitacinėse bendrovėse.
  2. Antroji dalis bus pagrįsta testavimo veiklos rezultatais ir skirta vertinti dalyvių lyderystės kompetencijas, leidžianti atrasti įgūdžius, kuriuos jau turi dalyviai ir tuos įgūdžius, kuriuos jiems reikės plėtoti.

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Pojekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

BULGARIAN CENTRE OF TRAINING FIRMS (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

VEIKLA

Partnerių susitikimai:

1-asis vyks 2019 m. sausio 17-18 dienomis Vokietijoje.

Tikslas:

  • pristatyti projektą ir svarbiausias veiklas, nustatyti pagrindinius darbo principus, koordinavimo ir komunikacijos priemones;
  • išsamiai aptarti finansinius ir valdymo klausimus;
  • pristatyti ir apibendrinti patirtį ugdant lyderystės kompetencijas valstybių partnerių šalyse bei kitose Europos valstybėse;
  • aptarti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos lyderio savybių ugdymui ir nustatyti svarbiausias kompetencijas;
  • apibrėžti „Lyderystės kompetencijų aplanko“ struktūrą bei sutarti dėl darbo grafiko ir užduočių paskirstymo tolimesniam darbui.

2-asis vyks 2019 m. gegužės 27-28 dienomis Ispanijoje.

3-asis vyks 2019 m. rugpjūčio mėn. Bulgarijoje.

4-asis vyks 2020 m. sausio mėnesį Lietuvoje.

 ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius