Apie „LIBA“

liba_logoAsociacija „Liba“ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, kuriose veikia imitacinės bendrovės (VPMF), imitacinių bendrovių vadovus, koordinatorius, pedagogus, praktikantus, dirbančius ar dirbusius jose, kitus fizinius bei juridinius asmenis, vykdančius asociacijos veiklą ir (ar) pritariančius jai.

VISOS NAUJIENOS ČIA: https://www.facebook.com/asociacijaliba/

Tikslas – suburti Lietuvos Respublikoje veikiančias institucijas, kuriose veikia imitacinės bendrovės, šių bendrovių vadovus, pedagogus ir praktikantus, dirbančius ar dirbusius jose, rėmėjus ir socialinius partnerius, kitus fizinius bei juridinius asmenis siekiant:

 • Tobulinti imitacinės bendrovės modelį pagal tikslinių grupių (praktikantų, pedagogų ar kitų) poreikius;
 • Skatinti kiekybinę ir kokybinę imitacinių bendrovių tinklo plėtrą Lietuvoje;
 • Atviros, sąžiningos, vieningos, atsakingos, pagarbios ir abipusiai naudingos Lietuvos Asociacijos narių ir visų suinteresuotų organizacijų partnerystės.

Uždaviniai:

 • Vykdyti fondų iešką veiklos finansavimui ir inicijuoti projektus pagal tikslinių grupių poreikius;
 • Populiarinti mokymosi visą gyvenimą principą;
 • Palaikyti ryšius su imitacinio verslo veikla užsiimančiomis Lietuvos ir užsienio šalių asociacijomis, bendrijomis, mokymo bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;
 • Skatinti imitacinių bendrovių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų sėkmingos veiklos sklaidą;
 • Organizuoti praktinių verslumo įgūdžių įgijimui orientuotus nacionalinius ir tarptautinius renginius;
 • Atstovauti asociacijos nariams, nepaisant jų rasės, tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ir socialinės padėties visuomenėje ir padėti ginti bei įgyvendinti asociacijos narių teises ir teisėtus interesus;
 • Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje dalyvaujančiais formaliojo ir neformaliojo verslumo ugdymo bei mokymosi visą gyvenimą veiklose;
 • Vykdyti ūkinę veiklą asociacijos materialinei bazei stiprinti ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
 • Atlikti socialinius ir mokslinius tyrimus pagrindinėse veikos srityse;
 • Propaguoti asociacijos tikslus bei veiklą.

Vizija – nuolat pagal tikslinių grupių poreikius tobulėjanti, atvira naujovėms, lanksti asociacija, puoselėjanti kūrybingumu bei verslumu pagrįstą imitacinės bendrovės aukštos kokybės modelį.

Misija – propaguoti asmens kūrybiškumą, socialinių ir ekonominių reiškinių supratimą bei galimybę mokytis dirbant pagal imitacinių bendrovių modelį.

Asociacijos veiklai ir veikos strategijai įgyvendinti būtina pamatinė vertybė – bendradarbiavimas – atvira, sąžininga, vieninga, atsakinga, pagarbi ir abipusiai naudinga Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos ir visų suinteresuotų fizinių bei juridinių asmenų partnerystė.


IMITACINĖ BENDROVĖ (iki 2016 metų vadinta VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA ARBA VPMF ARBA VPM FIRMA) – įvairiose institucijose verslo mokymo tikslais nuolat veikianti bendrovė, veiklą vykdanti uždarame imitacinių bendrovių pasauliniame tinkle. Ši bendrovė yra praktinio mokymo priemonė ir vieta jos praktikantams dirbti ir mokytis. Jai vadovaujama kaip tikrai verslo įmonei su realia jos verslo vystymo tvarka, produktais ir paslaugomis, naudojant visus dokumentus, procedūras ir programas, kurių reikia norint valdyti verslą, laikantis nacionalinių ekonomikos taisyklių ir teisės aktų, tačiau nenaudojant realių pinigų ir prekių. Taip lavinami įgūdžiai, kuriuos turėdami praktikantai įgyja daugiau galimybių įsidarbinti.

Imitacinės bendrovės praktikantai tai studentai, mokiniai ar suaugusieji, siekiantys įgyti ir (ar) tobulinti praktinius verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius.

Išsamiau apie imitacinių bendrovių modelį skaitykite Lietuvos imitacinių bendrovių paslaugų biuro „Simulith“ interneto svetainėje .