Nauji skaitmeniniai įgūdžiai žemesnės kvalifikacijos suaugusiųjų mokyme

Pavadinimas: Nauji skaitmeniniai įgūdžiai žemesnės kvalifikacijos suaugusiųjų mokyme (SWOT)

Tikslas: pasitelkiant šalių partnerių patirtį sukurti naujų rezultatų ir žinių išmanaus darbo aplinkoje: priemones/metodikas, naudingas suaugusiųjų švietimo ateičiai bei parengti mokytojus, kurie propaguotų ir tobulintų išmanųjį darbą savo institucijose ir suaugusiems skirtose švietimo programose.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti dalyvius su SWOT metodais ir koncepcijomis, siekiant tobulinti suaugusiųjų švietimą;
  2. Pagerinti pedagogų ir projekto dalyvių žinias ir supratimą apie išmanaus darbo vaidmenį įmonėseir švietime;
  3. Tobulinti į nuotolinį mokymąsi orientuotų dalyvių įgūdžius ir skaitmeninį intelektą;
  4. Didinti suaugusiųjų švietėjų pasitikėjimą telkiant jų pastangas kurti naujus mokymo metodus ir įrankius suaugusiųjų mokytojams.

Pagrindiniai rezultatai:

  1. SWOT metodinis modelis – vadovas, skirtas suaugusiųjų švietimo teikėjams su informacija apie kiekvienoje partnerio šalyje naudojamą metodiką, gerąją praktiką, priemones bei praktines instrukcijas siekiant įgyvendinti SWOT uždavinius;
  2. Išmanusis darbas – SWOT fizinės ir skaitmeninės darbo vietos studija;
  3. SWOT išmanios darbo vietos vertinimo metodika, skirta įgyvendinti ir naudoti SWOT sukurtus rezultatus realiose situacijose.

Trukmė:  01/09/2022 – 31/12/2024

Partneriai:

REEP Euro Ent’Ent, Prancūzija (koordinatorius)

LIETUVOS IMITACINIU BENDROVIU ASOCIACIJA LIBA,  Lietuva

PROMETEO, Italija

MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI, Turkija