Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą

Asociacija „LIBA“ sėkmingai baigia vykdyti Erasmus plius strateginių partnerysčių projektą „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED). Mintis rašyti projektą, kuris prisidėtų prie socialiai atsakingo verslo ir tvaraus augimo, kilo įvairiuose renginiuose bei susitikimuose stebint profesinių mokyklų mokinius, kurie dirba ir mokosi imitacinėse bendrovėse, jų virsmą iš nekalbaus ir savimi nepasitikinčio į komunikabilų, patikimą, bendradarbiaujantį, norintį laimėti, entuziazmu trykštantį, veržlų, atkaklų, nuosekliai patirtį kaupiantį asmenį. Projekte FETLED buvo nagrinėjama su lyderystės ir vadybos kompetencijomis susijusi medžiaga, ištirta kokias pagrindines lyderystės kompetencijas būtų galima ugdyti imitacinėse bendrovėse, daug dėmesio skiriant socialiai atsakingo verslo suvokimui. Apjungiant socialiai atsakingo verslo idėją ir lyderio savybes, projektu pažvelgiama į jauno žmogaus, besimokančio profesinėje mokykloje potencialą. Pritaikant imitacinės bendrovės metodiką projektu siekiama padėti jaunam žmogui tapti socialiai atsakingu asmeniu ir, formuojant savo įgūdžius, užaugti į socialiai atsakingą lyderį. Pagrindinis projekto rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“, kurio tikslas yra padėti besimokančiajam įvertinti turimus lyderystės įgūdžius, juos tobulinti, įgyti pakankamai lyderystės gebėjimų ir rekomenduoti būdą, kaip tapti socialiai atsakingu lyderiu, tobulėjant kaip visuomenės nariams ir Europos piliečiams. Lyderystės kompetencijų aplanką sudaro 4 dokumentai. Norėdami įsivertinti ir tobulinti savo turimus lyderystės įgūdžius, visų pirma, jaunieji lyderiai atsako į savęs vertinimo klausimyną, tuomet, suskaičiuoja pasiektą rezultatą, pasitikrina, kiek žinių … Tęskite Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą skaitymą