Narystė „Liba“

Kviečiame Lietuvos Respublikoje veikiančias institucijas, kuriose veikia imitacinės bendrovės, šių bendrovių vadovus, koordinatorius, pedagogus ir praktikantus, dirbančius ar dirbusius jose, kitus 18 metų sulaukusius fizinius bei juridinius asmenis tapti Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos „Liba“ nariais, prisijungti prie LIBA bendruomenes.

Asociacija „Liba“ vienija aktyvią bendruomenę, sukuria erdvę bei padeda ugdyti kompetenciją, bendrauti, dalintis patirtimis bei prisidėti stiprinant verslumo ugdymą Lietuvoje.

Tapkite „Liba“ nariu.

„Liba“ nariai moka vienkartinį stojimo mokestį bei metinius narystės mokesčius.

Norint tapti „Liba“ nariu, reikia užpildyti prašymą fiziniam asmeniui arba prašymą juridiniam asmeniui ir atsiųsti ją Asociacijos prezidentui. Asociacijos prezidentas peržiūrės ir įvertins Jūsų kandidatūrą. Jai pritarus, sulauksite patvirtinimo, tuomet reiks sumokėti stojimo mokestį į „Liba“ sąskaitą ir laukti sveikinamojo laiško.

Asociacija savo veikloje vadovaujasi „Asociacijos „Liba“ veiklos strateginiu planu 2016-2020“.