Viskas, kas turi pradžią turi ir tęstinumą

Asociacija „LIBA“ sėkmingai baigia vykdyti Erasmus plius strateginių partnerysčių projektą „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED).

Mintis rašyti projektą, kuris prisidėtų prie socialiai atsakingo verslo ir tvaraus augimo, kilo įvairiuose renginiuose bei susitikimuose stebint profesinių mokyklų mokinius, kurie dirba ir mokosi imitacinėse bendrovėse, jų virsmą iš nekalbaus ir savimi nepasitikinčio į komunikabilų, patikimą, bendradarbiaujantį, norintį laimėti, entuziazmu trykštantį, veržlų, atkaklų, nuosekliai patirtį kaupiantį asmenį.

Projekte FETLED buvo nagrinėjama su lyderystės ir vadybos kompetencijomis susijusi medžiaga, ištirta kokias pagrindines lyderystės kompetencijas būtų galima ugdyti imitacinėse bendrovėse, daug dėmesio skiriant socialiai atsakingo verslo suvokimui. Apjungiant socialiai atsakingo verslo idėją ir lyderio savybes, projektu pažvelgiama į jauno žmogaus, besimokančio profesinėje mokykloje potencialą. Pritaikant imitacinės bendrovės metodiką projektu siekiama padėti jaunam žmogui tapti socialiai atsakingu asmeniu ir, formuojant savo įgūdžius, užaugti į socialiai atsakingą lyderį.

Pagrindinis projekto rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“, kurio tikslas yra padėti besimokančiajam įvertinti turimus lyderystės įgūdžius, juos tobulinti, įgyti pakankamai lyderystės gebėjimų ir rekomenduoti būdą, kaip tapti socialiai atsakingu lyderiu, tobulėjant kaip visuomenės nariams ir Europos piliečiams.

Lyderystės kompetencijų aplanką sudaro 4 dokumentai. Norėdami įsivertinti ir tobulinti savo turimus lyderystės įgūdžius, visų pirma, jaunieji lyderiai atsako į savęs vertinimo klausimyną, tuomet, suskaičiuoja pasiektą rezultatą, pasitikrina, kiek žinių jau sukaupę. Dokumente „Rezultatų paaiškinimas“ yra nustatomi ir paaiškinami skirtingi lyderystės įgūdžių lygiai, susieti su realiomis gyvenimo situacijomis ir socialiai atsakingo lyderio elgesio būdais. Tuomet jaunieji lyderiai atveria ir analizuoja „Medžiagą įgūdžių tobulinimui“, kurioje pateikiama informacija bei naudingos nuorodos – kaip gerinti tiek turimus socialiai atsakingo lyderio įgūdžius, tiek ir tuos, kuriuos dar reikia ugdyti. Medžiaga suskirstyta į tris lygius, kiekvienas jų išsamiai paaiškintas. Kai jaučiasi pakankamai patobulėję, mokiniai grįžta į pirmąjį etapą – atsako į klausimyno klausimus ir suskaičiavę balus, lygindami su pirminiais rezultatais, įvertina savo pažangą.

Projekto metu vykdytas testavimas atskleidė, jog sukurtas produktas yra naudingas ir padeda pasitikrinti savo turimus įgūdžius, įgalina tobulėti, suteikia paskatą atkreipti dėmesį į socialiai atsakingą elgesį.

Visus norinčius sužinoti daugiau apie projektą 2020 metų sausio 17 dieną asociacija „Liba“ pakvietė į konferenciją-diskusiją „Strong Leadership – Sustainable Future“, kurios tikslas – pristatyti projekto FETLED patirtį ir rezultatus, apžvelgti lyderio savybes įvairių tikslinių grupių atstovų akimis.

Pranešėjai ir gausiai susirinkę įvairių mokymo institucijų ir verslo organizacijų atstovai išsikėlė sau iššūkį nusprendę, jog renginyje kalbės ne savo nacionaline kalba, o bendrai suprantama, anglų kalba.

Po trumpo renginio pristatymo ir Lietuvos imitacinių bendrovių centro vedėjai (Vilniaus kolegija) Rimai Bačiulytei tarus pasveikinimo žodį, pasidžiaugus projektu ir palinkėjus sėkmingos konferencijos, renginio vedantysis, šio projekto vadovas, Marius Ignatonis (Asociacija „Liba“) pradėjo renginį, padėkojo susirinkusiems ir tiems, kurių dėka šis projektas ir renginys įvyko, priminė renginio programą. Tuomet, susirinkusieji išgirdo M. Ignatonio pranešimą, kuriame jis pasidžiaugė imitacinių bendrovių veikla ir pasiektais rezultatais, supažindino susirinkusiuosius su projekto idėja, kas buvo kuriama jo metu, projekto partneriais ir kalbėjo apie socialiai atsakingo elgesio ir lyderystės savybių ugdymo svarbą, priminė susirinkusiems svarbiausius Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos tvarų ir socialiai atsakingą vystymąsi įtvirtinančius dokumentus. Pasidžiaugė, kad Lietuvoje veikia socialiai atsakingos įmonės ir vienos jų atstovė su pranešimu dalyvauja renginyje, taip pat jaunais žmonėmis, būsimais lyderiais ir juos palaikančiais ir ugdančiais asmenimis, pabrėžė, kad tik visi kartu galime kurti tvarią lyderystę.

Kitame pranešime, projekto partnerio „Pen Worldwide“ (Vokietija) atstovės Svenja Zenz ir Victoria Hädler savo asmeniniu pavyzdžiu įrodė, kokia galia gali būti darant įtaką kitiems. Pradžioje jos pakvietė visus dalyvaujančius pasirinkti kuris iš keturių objektų (šeima, bendradarbiai, draugai, įžymybės) jiems daro didžiausią įtaką. Tai buvo galima padaryti priklijuojant lapelį ten, kur manoma, kad įtaka didžiausia. Tuomet pranešėjos apibrėžė įvairialypį lyderystės supratimą, asmeninės ir įmonių socialinės atsakomybės svarbą, taip pat, kur ir kaip prasideda tikroji lyderystė, pranešimą baigė žinia, kad kiekvienas mūsų galime būti pavyzdžiu ir savo atsakingais veiksmais sąlygoti teigiamas permainas.

Maria Benages („Fundacio Inform“, Ispanija) apžvelgė lyderio kompetencijų aplanką (angl. Leader SkillBox). Ispanijos atstovė išsamiai supažindino su projekto intelektinio produkto sandara, pristatė keturias pagrindines ir po penkias jas lydinčias socialiai atsakingo ir tvaraus lyderio savybes apibrėžiančias kompetencijas.

Renginio pirmąją dalį pabaigė Dariya Mavrudieva ir Nina Popova („BUCT“, Bulgarija). Pranešėjos pristatė Bulgarijos imitacinių bendrovių tinklą, jame vykstančius procesus, papasakojo koks didelis dėmesys skiriamas lyderystės konkursams.

Po pertraukėlės susirinkusieji išklausė „Pen Worldwide“ asociacijos direktoriaus Scott Mitchell sveikinimo įrašą. Tuomet, didžiausios Lietuvoje ir vienos didžiausių Europoje profesionalios virtuvių įrangos gamintojos UAB „Novameta“ tiekimo vadovė Renata Kuktelionienė susirinkusius džiugino rodydama spalvingas skaidres ir pasakodama, kaip jos atstovaujama socialiai atsakinga įmonė veikia kurdama patrauklią darbuotojų darbo aplinką ir taip užtikrindama tvarią savo verslo plėtrą. Po renginio R. Kuktelionienė sulaukė daug pageidavimų iš imitacinių bendrovių vadovų ir mokymo institucijų atstovų apsilankyti šioje įmonėje ir sužinoti daugiau.

Renginį vainikavo Vilniaus profesinio mokymo centras „Žirmūnai“. Šio centro mokytoja ir jame įsikūrusios imitacinės bendrovės „Vigora“ vadovė Vaclava Griškevičienė ir informacinių technologijų mokytojas Marijus Vaisėta susirinkusiems papasakojo kaip jų mokykloje skatinami verslumo ir socialiniai mokinių gebėjimai: komunikabilumas, ištikimybė, entuziazmas, apsisprendimo laisvė, vadovavimo įgūdžiai, įgalinimas ir kiti. Mokytojai pasidalino patirtimi kaip mokykloje padedama atsiskleisti mokinių lyderio ir kitas savybes. M. Vaisėta paminėjo, kad  imitacinių bendrovių modelį atrado įgyvendindamas kitą Erasmus plius projektą. Kiek vėliau, šio mokymo centro mokinys ir imitacinės bendrovės „Vigora“ praktikantas Faustinas Aliukonis su susirinkusiais pasidalino savo įžvalgomis kas yra lyderis, su kokiais iššūkiais susiduriama norint išsiugdyti lyderio savybes ir kaip naudoti asmeninį potencialą gerinant savo gyvenimą. Faustinas pasidžiaugė, kad jam labai padėjo ir teigiamą įtaką padarė mokymo centras ir jame dirbantys mokytojai, kurie skatino dalyvauti daugelyje veiklų ir renginių, buvo visuomet pasiruošę ištiesti pagalbos ranką, o kiek vėliau ir darbas, kuriame jis gali vadovauti komandai ir toliau tobulėti. Mokymo centro mokinė Jurgita Šeštokaitė pozityviai ir nuotaikingai papasakojo savo gyvenimo istoriją. Pranešėja pabrėžė, kad, visi mes esame lyderiai ir turime siekti savo tikslų, tobulėti ir padėti kitiems. Ji apibrėžė, kas jos manymu svarbiausia norint jaustis ir tapti lyderiu – pagarba visiems aplinkiniams ir noras jiems pagelbėti, savanorystė, atsakomybė, atsidavimas tam, ką darai, nuoširdus darbas ir optimizmas.

Renginio pabaigoje buvo užduodami klausimai auditorijai ir teisingai atsakiusiems į juos buvo įteiktos dovanos su projekto atributika.

Projekto koordinatorė ir renginio organizatorė Asociacija Liba dėkoja projekto partneriams už neįkainojamą patirtį, UAB „Novameta“ atstovei Renatai Kuktelionienei ir Vilniaus profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokytojams Vaclavai Griškevičienei, Marijui Vaisėtai ir mokiniams Faustinui Aliukoniui ir Jurgitai Šeštokaitei, taip pat visiems dalyvavusiems už tai, kad surado laiko ir buvo kartu.

Tik visi kartu mes galime siekti bendro tikslo, tobulėti, ir tapę lyderiais, dalintis tuo.

Asociacijos Liba informacija

Pranešėjai po renginio.

Renginio pranešimai:

Renginys Asociacijos LIBA Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/asociacijaliba

#asociacijaliba#Erasmus#europenpeniternational#imitacinesbendroves#PE#practiceenterprise #VilniausKolegija #Viko