RUSESL

 

 

Išsamiau čia: www.rusesl.info


#ErasmusPlius #ASOCIACIJALIBA #IB #IMITACINBENDROVE #penworldwide #RUSESL #RUSESL2018 #skillsdevelopment #practiceenterprises

Vykdomas projektas #ErasmusPlius KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projektas “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (#RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus. Politikos inovacijų iniciatyvos, tai tokie projektai kurių metu siekiama kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. 

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

Projekto partneriai:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

VILNIAUS TURIZMO IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLA (Lietuva)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (Bulgarija)

SREDNO UCHILISHTE ASEN ZLATAROV (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

CONGREGACION INSTITUCION JAVERIANA-SEDE GENERALICIA (Ispanija)

ISTITUTO DON CALABRIA (Italija)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ROBERTO VALTURIO (Italija)

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Išsamiau čia: www.rusesl.info

#ErasmusPlius #ASOCIACIJALIBA #IB #IMITACINBENDROVE #penworldwide #RUSESL #RUSESL2018 #skillsdevelopment #practiceenterprises

VEIKLA

Projekto medžiaga:

ANKSTYVASIS IŠKRITIMAS IŠ ŠVIETIMO SISTEMOS LIETUVOJE: NACIONALINĖ STUDIJA IR STATISTIKA

National Study and Statistics on Early School Leaving in Lithuania

ANKSTYVAS IŠKRITIMAS IŠ MOKYKLOS (ŠALIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ BULGARIJA, ISPANIJA, ITALIJA, LIETUVA)

Partnerių susitikimai:

2019 m. vasario 21-22 dienomis vyko ketvirtasis Vilniuje. Sutitikimo metu projekto partneriai pristatė mokytojų mokymus, planavo testavimo veiklas, dirbs darbo grupėse, aptarė finansinius ir kitus klausimus.

2018 m. spalio 25-26 dienomis vyko trečiasis partnerių susitikimas Barselonoje (Ispanija). Susitikimo metu pristatytos nacionalinės klausimynų ir apvaliųjų stalų studijos, įvairiais klausimais dirbta darbo grupėse.

 

2018 m. birželio 7-8 dienomis vyko antrasis projekto partnerių susitikimas Italijoje. Šiame susitikime dalyvavo Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis. Susitikimo metu aptartos ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos nacionalinės studijos, įvairiais klausimais dirbta darbo grupėse.

 

2018 m. sausio 25-26 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vokietijoje. Šiame susitikime dalyvavo Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis.

 

Daugiau įamžintų akimirkų mūsų