OWN

Įgyvendintas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Mišrus praktika grįstas mokymas: nuo besimokančiojo iki savininko“ (On-the-job Practical Blended Training: From Being a Learner to Being an Owner} Nr. 2020-1-LT01-KA202-078028

Projekto tikslas – pritaikyti praktinio mokymo darbo vietoje metodiką individualizuotame suaugusiųjų mokyme pagal imitacinės įmonės (IB) veiklos modelį bei integruoti teorines ir praktines žinias profesinio mokymo programose, siekiant kad suaugusieji įgytų smulkaus, vidutinio ar individualaus verslo kūrimo įgūdžių bei gebėtų valdyti įmonės procesus.

Tikslinė grupė:

1. Suaugusieji (nuo 18 metų), besimokantieji pradinio ar tęstinio profesinio mokymo sistemoje;

2. Profesinio rengimo mokytojai;

3. Praktikos organizatoriai / suaugusiųjų švietimo institucijos / Imitacinių bendrovių tinklai.

Partneriai:

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA (koordinatorius), Lietuva www.liba.lt

Prancūzijos imitacinių bendrovių centras REEP EURO ENT’ENT, Prancūzija www.euroentent.net

Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjas – asociacija PROMETEO, Italija asprometeo.altervista.org

Profesinio rengimo centras – ORTAKOY 80. YIL MESLEKI ve TEKNIK ANADOLU LISESI, Turkija ortakoyeml.meb.k12.tr

Profesinio mokymo centras Žirmūnai, Lietuva www.mczirmunai.lt

Profesinio rengimo centras – EPRALIMA_Escola Professional do Alto Lima, C.I.P.R, Portugalija www.epralima.com

Projekto veiklos:

  • Tarptautiniai partnerių susitikimai;
  • Naujų IB kūrimas ir mokinių praktinė veikla IB;
  • Mokytojų mokymai „Darbo organizavimas IB“;
  • 3 intelektinių produktų rengimas ir jų testavimas;
  • Savaitės trukmės mokytojų stažuotės užsienyje;
  • Sklaidos renginiai kiekvienoje partnerio šalyje;
  • Baigiamoji projekto konferencija Vilniuje

Projekto intelektiniai rezultatai:

  • Metodinių priemonių rinkinys IB mokytojams, dirbantiems su mišriomis suaugusiųjų grupėmis;
  • Besimokančiojo gidas: nuo mokinio iki savininko;
  • Verslumo įgūdžių įsivertinimo komplektas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-12-01 – 2022-11-30

Kviečiame apsilankyti projekto puslapyje: OWN