WEDEVET

Projektu, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurtos gairės profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis. Tai padės ugdyti pagrindinius mokytojų įgūdžius. Šiuo projektu siekta prisidėti prie plačiai paplitusios problemos, susijusios su profesinio mokymo mokytojams tobulėti skirtos medžiagos trūkumo, sprendimo.

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ – tai gairės profesinio mokymo mokytojams kaip tobulėti ir įgyti naujų komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių, kuriuos vėliau jie galės perteikti savo mokiniams. Projekto metu taip pat parengta medžiaga valdymo įgūdžių tobulinimui, kurių taip trūksta daugumai mokytojų.

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ lietuvių kalba

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ partnerių kalbomis

„Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“ ir klausimynas – internetinė versija anglų kalba, kurią galima rasti internete, adresu https://wedevet.penworldwide.org/

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OSEKK (Suomija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE, Danija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-09-30

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  WEDEVET

penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius

VEIKLA

Partnerių susitikimai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-09-30

Tai #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Nr. 2019-1-LT01-KA202-06068