WEDEVET

Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Nr. 2019-1-LT01-KA202-060685

Projektu siekiama, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurti gaires profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis. Tai padės ugdyti pagrindinius mokytojų įgūdžius. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie plačiai paplitusios problemos, susijusios su profesinio mokymo mokytojams tobulėti skirtos medžiagos trūkumo, sprendimo.

Projekte kuriamas intelektinis produktas – „Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“.

Tai gairės profesinio mokymo mokytojams kaip tobulėti ir įgyti naujų komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių, kuriuos vėliau jie galės perteikti savo mokiniams. Projekto metu taip pat bus parengta medžiaga valdymo įgūdžių tobulinimui, kurių taip trūksta daugumai mokytojų.

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OSEKK (Suomija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE, Danija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-02-28

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  WEDEVET

penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius

VEIKLA

Partnerių susitikimai:

2020 m. vasario 19-20 dienomis Esene (Vokietija) vyko pirmasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo:

  • supažindinta su projektu ir svarbiausiomis veiklomis, nustatyti pagrindiniai darbo principai, koordinavimo ir komunikacijos priemonės;
  • išsamiai aptarti finansiniai ir valdymo klausimai;
  • pristatyta ir apibendrinta komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių patirtis valstybių partnerių šalyse bei kitose Europos ir pasaulio valstybėse;
  • aptarti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos profesijos mokytojo įgūdžių kompetencijų tobulinimui;
  • sutarta dėl darbo grafiko, pasiskirstyta užduotimis tolimesniam darbui.