WEDEVET

Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Nr. 2019-1-LT01-KA202-060685

Projektu siekiama, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurti gaires profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis. Tai padės ugdyti pagrindinius mokytojų įgūdžius. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie plačiai paplitusios problemos, susijusios su profesinio mokymo mokytojams tobulėti skirtos medžiagos trūkumo, sprendimo.

Projekte bus kuriamas intelektinis produktas – „Profesijos mokytojo įgūdžių aplankas“.

Tai gairės profesinio mokymo mokytojams kaip tobulėti ir įgyti naujų komandos formavimo, vadovavimo ir įtakos pateikimo įgūdžių, kuriuos vėliau jie galės perteikti savo mokiniams. Projekto metu taip pat bus parengta medžiaga valdymo įgūdžių tobulinimui, kurių taip trūksta daugumai mokytojų.

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OSEKK (Suomija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE, Danija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-01- 2021-02-28

 

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  WEDEVET

penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius 

Dėmesio!

Norime, kad kuriama medžiaga būtų išsamesne ir betarpiškai atlieptų profesinėse mokyklose dirbančių mokytojų poreikius, todėl prie projekto įgyvendinimo komandos kviečiame prisijungti imitacinių bendrovių vadovą (-ę) norintį ir galintį dalyvauti projekto veiklose.

Pagrindiniai reikalavimai – geras anglų kalbos mokėjimas (anglų kalba yra darbinė projekto kalba), galimybė įsidarbinti papildomam darbui (tyrėju asociacijoje „Liba“) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, noras aktyviai prisidėti prie kokybiško projekto įgyvendinimo.

Pageidaujančius kviečiame iki 2019 m. gruodžio 9 dienos susisiekti su projekto vadovu M.Ignatoniu el. paštu asociacijaliba@gmail.com.