Pasirengimas IB mugei

PASIRENGIMO MUGEI E-METODINĖ MEDŽIAGA IR E-DOKUMENTAI

 1. Imitacinių bendrovių (IB) mugės sąvoka ir renginio tikslai

Vienas iš praktikos IB uždavinių – organizuoti imitacinės įmonės rengimąsi ir dalyvavimą kasmetinėse IB nacionalinėse ir  tarptautinėse mugėse. Tad šiose metodinėse rekomendacijose pateikiamas darbų sąrašas ir pavyzdiniai dokumentai, padėsiantys IB vadovui ir studentams puikiai sudalyvauti IB mugėje.

IB mugė – tai tam tikroje vietoje periodiškai vykstantis renginys, kuriame susitinka, bendrauja, užmezga kontaktus imitacinio ir realus verslo, švietimo ir kitų sričių atstovai, nes tai puiki vieta verslo plėtrai, naujų rinkų bei kontaktų paieškai.

IB mugė – efektyviausias būdas pristatyti naują produktą rinkoje. Be to, mugės metu gauti klientų atsiliepimai skatina diegti naujoves, kurti tai, kas pageidaujama, gerinti aptarnavimo kokybę.

IB mugės tikslas – suteikti galimybę studentams – būsimiems verslininkams:

 • pajusti rinkos privalumus ir trūkumus, reklamuoti savo produkciją, pritraukti kuo daugiau potencialių pirkėjų, sudaryti daugybę sutarčių pačiomis palankiausiomis sąlygomis, susitarti dėl galimo pirkimo bei pardavimo, taip pat įgyti tarptautinio bendravimo gebėjimų ir praplėsti verslo kalbos žodyną viena iš užsienio kalbų;
 • tobulinti verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius;
 • gerinti pasirengimo mugei, dalyvavimo ir mugės rezultatų apibendrinimo įgūdžius;
 • ugdyti prekybinės veiklos, rinkodaros kompetencijas;
 • skatinti verslo imitavimo plėtrą, siūlant ir įgyvendinant idėjas;
 • pristatyti visuomenei imitacinio bei realaus verslo bendradarbiavimo patirtį bei perspektyvas;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp mokymo institucijų ir socialinių partnerių – verslo įmonių, organizacijų atstovų.
 1. Pasirengimo mugei darbų sąrašas

Planuokite darbus nuosekliai:

Eil. Nr. Veikla Fizinis dalyvavimas Nuotolinis dalyvavimas
1.        Suburkite mugės komandą iš 4-6 IB darbuotojų, paskirkite vadovą. X X
2.        Užsiregistruokite į mugę ir/arba į atskirus renginio konkursus. X X
3.        Išsinagrinėkite dalyvavimo mugėje sąlygas. X X
4.        Pasidomėkite kitų grupių sukurta dalyvavimo mugėje vaizdine ir kita medžiaga. X X
5.        Aprašykite dalyvavimo mugėje tikslus pagal dokumentą „Dalyvavimo mugėje tikslų nustatymas“. X X
6.        Sekite, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, o prireikus juos pakoreguokite. X X
7.        Pasitarkite su rėmėjais dėl produktų, kuriuos norėsite demonstruoti stende. X X
8.        Parenkite reklaminę medžiagą (katalogą, radijo reklamą, vaizdo pristatymą ir kt.), kurią pateiksite mugėje. X X
9.        Nustatykite kainų ir nuolaidų politiką. X X
10.    Iš anksto susisiekite su IB, kurios ketina lankytis mugėje. X X
11.    Sukurkite stendo maketą. X  
12.    Išmokite būti pirkėjais ir pardavėjais. X X
13.    Sugalvokite įžanginį sakinį naujam klientui, pasiruoškite tolesnius paaiškinimus ir būkite profesionalūs. X X
14.    Paruoškite informaciją apie produktą. X X
15.    Išsiaiškinkite, ar planuojama IB mugės metu daryti specialius pranešimus, pristatymus. X X
16.    Apgalvokite kelionę į IB mugę ir iš jos, į nakvynės vietą ir iš jos. X  
17.    Likus 1 mėnesiui iki mugės, išsiuntinėkite kvietimus į savo ekspoziciją. X  
18.    Išsiųskite kitoms bendrovėms nuolaidų korteles. X X
19.    Parenkite pirkimo – pardavimo dokumentus. X X
20.    Pasirūpinkite prekių, parduodamų mugės metu, atsargomis. X X
21.    Apgalvokite, kokius tyrimus būtų galima atlikti mugės metu ir pasirenkite klausimynus. X X
22.    Pasidarykite vizitines korteles. X  
23.    Parenkite atpažinimo ženklus. X  
24.    Apgalvokite darbuotojų aprangos elementus. X X
25.    Atrinkite produkcijos pavyzdžius mugei. X  
26.    Parenkite firmos stendą ir galutinį eksponatų išdėstymo stende planą. X  
27.    Susipažinkite su mugės metu naudojamais finansiniais dokumentais ir atsiskaitymų būdais. X X
28.    Susipažinkite su mugės dalyvių vertinimo nuostatais. X X
29.    Susipažinkite su renginio konkursų, kuriuose dalyvausite, sąlygomis ir pasiruoškite jiems. X X
30.    Pasidomėkite, kokiomis sumomis disponuoja IB darbuotojai „Simulith“ banko ataskaitose. X X
31.    Suplanuokite, kas ir ką daro mugės metu. Pasinaudokite rekomenduojamu dokumentu „Stendo darbuotojų atsakomybės paskirstymas“. X X
32.    Sutarkite, kas atsako už tai, kad visi dokumentai ir produktai būtų tvarkingai supakuoti ir atgabenti į mugę. X  
33.    Susitarkite dėl susitikimo laiko ir vietos mugės dieną. X X
34.    Susipažinkite iš anksto su mugės e-platforma ir išbandykite organizatorių atsiųstas prisijungimų nuorodas.   Ѵ
35.    Apskaičiuokite dalyvavimo mugėje biudžetą. X  
36.    Fiksuokite visas pasirengimo IB mugei išlaidas imitacinėje bendrovės veikloje pagal dokumentą „Pasirengimo mugei išlaidos“. X X
37.    Sudarykite sąrašą „Ką pasiimti į mugę“ pagal pavyzdinį  dokumentą „Daiktų, kuriuos būtina pasiimti į mugę sąrašas“. X  
38.    Parenkite bendrą  dalyvavimo mugėje projektą pagal rekomenduojamą dokumentą „Dalyvavimo mugėje projektas“. X X

 

Literatūra:

 1. Bačiulytė R., Ignatonienė D., Ignatonis M. (2021). Imitacinių bendrovių darbo patirtis ir veiklos gairės [Elektroninis išteklius]. Vilniaus kolegija, „Simulith“ centras.
 2. Bačiulytė R., A. Stonienė. (2008). Verslo praktinio mokymo firmų mugės: pasirengimas, dalyvavimas ir rezultatų apibendrinimas. BMK, Vilnius.