Renginių kalendorius „IB tinklo Renginiai 2022“

Data Pavadinimas Aprašymas Formatas
Vasario 14-18 d. Socialinių tinklų konkursas Tikslas: stiprinti IB praktikantų viešųjų ryšių, reklamos skelbimų kūrimo gebėjimus sukuriant patraukų ir Valentino dienos temą atspindintį pasiūlymą-plakatą.

Tema: „Valentino diena“

Nominacija: „Geriausias Valentino dienos pasiūlymas“.

Terminai:

· Iki vasario 11 d. atsiųsti skelbimą.

· Vasario 14 -18 d. plakatai skelbiami ir už juos galima balsuoti Facebook paskyroje

Prizai. Laimėtojai (1-3 vietos) bus apdovanoti diplomais ir verslo dovanėlėmis, kurios bus išsiųstos paštu.

Visa informacija čia: 2022 Valentino dienos konkursas. Aprašymas

Nuotolinis

 

Vasario 21-23 d. Vebinarų ciklas

IB vadovų pasitarimas bei pasidalijimas patirtimi

LIBA susirinkimas

 

P R O G R A M A

Vasario 21 diena (pirmadienis) Lektorė: Henrika Ruginė (Klaipėdos universitetas)
14.00 – 15.30 „Žiedinė ekonomika – kas? kaip? Kokie iššūkiai laukia“
Į šį vebinarą kviečiame visų tinklo narių darbuotojus, dėstytojus, mokinius ir studentus.

Vasario 22 diena (antradienis) Lektorė: doc. dr. Daiva Labanauskaitė (Klaipėdos universitetas)
14.00 – 15.30 „Vertės pasiūlymas vartotojui: kaip sukurti produktą, kurio norėtų visi?“
Į šį vebinarą kviečiame visų tinklo narių darbuotojus, dėstytojus, mokinius ir studentus.

Vasario 23 diena (trečiadienis) IB vadovų pasitarimas, pasidalijimas patirtimi. Asociacijos LIBA susirinkimas
14.00 – 15.00 Vadovų pasitarimas, pasidalinant gerąja praktika
15.00 – 15.30 LIBA susirinkimas
Tik IB tinklo ir asociacijos LIBA nariams.

Vasario 21 diena (pirmadienis) vebinaras „Žiedinė ekonomika – kas? kaip? Kokie iššūkiai laukia“
Aprašymas. Europos sąjungos priimtas „Green Deal“, pasaulinis sujudimas dėl „zero emition“, dažnas žiedinės ekonomikos sąvokos vartojimas. Ką šie teiginiai reiškia valstybėms? Kokius pokyčius lems versle? Kas keisis vartotojų gyvenime? Seminaras supažindins klausytojus su šiuolaikinėmis tendencijomis ekonomikoje bei pakvies apmąstyti kaip turės keisti verslai, ketinantys prisitaikyti prie kintančios aplinkos bei naujų reikalavimų įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus.
Lektorė: Henrika Ruginė yra Klaipėdos universiteto lektorė, jungtinės doktorantūros KU, KTU ir LEI doktorantė, tirianti žiedinės ekonomikos principus bei nenuostolingumą versle, jau 15 metų konsultuojanti įmones verslo valdymo, strateginių rinkodaros sprendimų priėmimo klausimais.

Vasario 22 diena (pirmadienis) vebinaras „Vertės pasiūlymas vartotojui: kaip sukurti produktą, kurio norėtų visi?“
Aprašymas. Auditorija bus supažindinta su vertės vartotojui kūrimo principais, vertės dedamosiomis, produkto vertės modeliu, vertės pasiūlymo kūrimo etapais, aptartos vertės pasiūlymo suvokimo kliūtys. Taip pat bus pristatyti vartotojų vertės suvokimo empirinių tyrimų rezultatai.
Lektorė: doc. dr. Daiva Labanauskaitė yra Klaipėdos universiteto docentė, parengusi daugiau nei 60 mokslinių publikacijų. Daug mokslininkės darbų parengta turizmo plėtros klausimais. Kitos mokslinių interesų sritys glaudžiai susijusios su paslaugų ekonomika ir rinkodara, elgsenos ekonomika. Ji dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, skaito paskaitas Austrijos ir Vokietijos universitetų studentams, atlieka taikomąją reikšmę turinčius vartotojų elgsenos tyrimus.

Vasario 23 diena (trečiadienis) IB vadovų pasitarimas, pasidalijimas patirtimi. LIBA susirinkimas.

Registracija į seminarą baigta.

Registracijos anketų laukiame iki 2022 m. vasario 17 dienos.

Nuotolinis
Kovo 21-25 d. IB sėkmės istorijų savaitė Tikslas: ugdyti IB praktikantų istorijų pasakojimų gebėjimus, kaip komunikacijos priemonę, nustatant tikslą, dėmesį prikaustančio turinio sukūrimą ir įtaigų, kūrybišką pristatymą, pasinaudojant viena ar keliomis medijų formomis, tokiomis kaip tekstas, video, fotografijos, audio įrašai, prezentacijos, ar iliustracijos/nuotraukos.

1. Papasakoti IB veiklos sėkmės istoriją (pavyzdžiui, sėkmingas prekės ženklas, vertybė, produktas, kurio efektyvumą pagrįsti skaičiais: užsakymai, pardavimai, palyginimas su ankstesniais metais ir kt.);

2. Papasakoti IB praktikantų sėkmės istoriją – (įgytos kompetencijos, dalyvavimas konferencijose, konkursuose ir kt.).

Tema: „Sėkmės istorijos“

Nominacijos: „Geriausia IB veiklos sėkmės istorija“ ar „Geriausia IB praktikanto sėkmės istorija“

Pristatymui skiriama 5-10 minučių.

Registracija baigta.

Nuotolinis

Su galimybe atsiųsti iš anksto parengtą filmuotą medžiagą el. paštu simulith@gmail.com ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki renginio pradžios.

Gegužės 5 d. Tarptautinė IB mugė Tikslas: tobulinti IB praktikantų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius, sudarant sąlygas renginyje pademonstruoti inovatyvias ateities verslo idėjas; suteikti pasiruošimo, dalyvavimo parodoje ir mugės rezultatų apibendrinimo žinių; ugdyti prekybinės veiklos, rinkodaros kompetencijas, sudarant sąlygas studentams prekiauti su kitomis Lietuvos ir pasaulio IB.

 

Tema: Verslo jungtys – raktas į sėkmę“.

Nominacijos:

· Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;

· Gebėjimas reklamuoti;

· Gebėjimas geriausiai pateikti savo IB ateities verslo idėją;

· Daugiausia pardavimo sandorių sudariusi komanda.

· Geriausias vadybininkas/vadybininkė;

· Geriausias konkurso „Verslo provokacija“ sprendimas.

Terminai:

· Dalyviai registruojami iki 2022-04-21;

· Iki 2022-04-25 „Simulith“ centrui el. paštu simulith@gmail.com pateikti vertinimui:

· Produktų katalogą ar nuorodą į jį (privaloma visiems mugės dalyviams);

· Radijo reklamą (pasirenkama);

· Vaizdinį prisistatymą (pasirenkama).

Išsami informacija čia: MUGĖ

Registracija baigta.

Mišrus

Su galimybe atsiųsti iš anksto parengtą filmuotą medžiagą el. paštu simulith@gmail.com ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki renginio pradžios.

Spalio 25 d. IB vadovų ir studentų praktinė konferencija Tikslas: skatinti  imitacinių bendrovių (IB) tinklo narių mokslinę diskusiją IB veiklos klausimais, kelti ir spręsti „mokymosi dirbant“ metodu problemas.

Konferencijos temos:

· Metodinės bei IT inovacijos IB veikloje;

· IB tarptautiškumas;

· Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis;

· Profesinių, socialinių, techninių bei verslumo kompetencijų praktinis ugdymas;

· IB darbo organizavimas, veiklos vertinimas ir tobulinimas;

· Darni plėtra IB.

Nominacijos: Geriausių straipsnių, atitinkančių temas ir reikalavimus, autoriai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Straipsnis bus spausdinamas mokslinių bei populiarinimo straipsnių elektroniniame rinkinyje „Imitacinių bendrovių patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė“.

Terminai:

· Dalyvių su pranešimais ir/arba straipsniais registracija iki 2022-10-03 d.

· Dalyvių be pranešimų registracija iki 2022-10-20 d.

· Straipsnio pateikimo el. paštu: simulith@gmail.com terminas 2023-05-31 d.

Išsami informacija bus paskelbta rugsėjo pradžioje.

Mišrus

Su galimybe atsiųsti iš anksto parengtą filmuotą medžiagą el. paštu simulith@gmail.com ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki renginio pradžios.

Gruodžio 12-16 d. Nuotolinė prekybos savaitė „Kalėdų belaukiant“ Tikslas: skatinti prekybos, komunikacijos, socialinius ryšius tarp Lietuvos IB tinklo bendrovių bei tobulinti praktikantų prekybinės veiklos, rinkodaros kompetencijas.

Tema: „Belaukiant Kalėdų“

Nominacijos:

· „Geriausias katalogo pristatymas“

· „Geriausia reklaminė Kalėdinė akcija“

· Papildomas apdovanojimas „Daugiausiai prekybos sandorių sudariusi IB“.

Terminai: Dalyvių registracija iki gruodžio 5 d.

Išsami informacija bus pateikta iki spalio mėnesio.

Nuotolinis

Su galimybe atsiųsti iš anksto parengtą filmuotą medžiagą el. paštu simulith@gmail.com ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki renginio pradžios.