Projektinė veikla

Vykdomas projektas Erasmus+ K3 politikos inovacijų iniciatyvos projektas “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus. Politikos inovacijų iniciatyvos, tai tokie projektai kurių metu siekiama kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. 

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuo0jančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekto konsorciumas.

Pojekto koordinatorius:

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

Projekto partneriai:

LIETUVOS IMITACINIU BENDROVIU ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

VILNIAUS TURIZMO IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLA (Lietuva)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (Bulgarija)

SREDNO UCHILISHTE ASEN ZLATAROV (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

CONGREGACION INSTITUCION JAVERIANA-SEDE GENERALICIA (Ispanija)

ISTITUTO DON CALABRIA (Italija)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ROBERTO VALTURIO (Italija)

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

PROJEKTO VEIKLA

2018 m. sausio 25-26 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vokietijoje. Šiame susitikime dalyvavo Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis.

Daugiau įamžintų akimirkų mūsų