Projektinė veikla

Vykdomas #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Projekto tikslas – apžvelgti lyderytės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes.

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

Išsamiau čia: https://liba.lt/fetled/

 

Vykdomas projektas  KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projektas “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Išsamiau čia: https://liba.lt/rusesl/