FETLED

         

ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises ErasmusPlius 

Vykdomas ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ ( FETLED2018-1-LT01-KA202-047026

Projekto tikslas – apžvelgti lyderystės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas imitacinėse bendrovėse. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes. Tai mokymo priemonė, susidedanti iš dviejų dalių:

 1. Pirmoji dalis bus orientuota į turinį, siekiant didinti supratimą apie pagrindines vadovavimo ir lyderystės kompetencijas įmonių socialinės atsakomybės kontekste, pateikiant informaciją apie aplanko pritaikymą imitacinėse bendrovėse.
 2. Antroji dalis bus pagrįsta testavimo veiklos rezultatais ir skirta vertinti dalyvių lyderystės kompetencijas, leidžianti atrasti įgūdžius, kuriuos jau turi dalyviai ir tuos įgūdžius, kuriuos jiems reikės plėtoti.

PROJEKTO KONSORCIUMAS

Projekto koordinatorius:

LIETUVOS IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

Projekto partneriai:

BULGARIAN CENTRE OF TRAINING FIRMS (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija)

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

 VEIKLA

Partnerių susitikimai:

2019 m. sausio 17-18 dienomis Esene (Vokietija) vyko pirmasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo:

 • supažindinta su projektu ir svarbiausiomis veiklomis, nustatyti pagrindiniai darbo principai, koordinavimo ir komunikacijos priemonės;
 • išsamiai aptarti finansiniai ir valdymo klausimai;
 • pristatyta ir apibendrinta patirtis ugdant lyderystės kompetencijas valstybių partnerių šalyse bei kitose Europos ir pasaulio valstybėse;
 • aptarti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos lyderio savybių ugdymui ir nustatytos svarbiausios kompetencijos;
 • apibrėžta „Lyderystės kompetencijų aplanko“ struktūra bei sutarta dėl darbo grafiko, pasiskirstyta užduotimis tolimesniam darbui.

2019 m. gegužės 27-28 d. vyko antrasis partnerių susitikimas Ispanijoje. 

Susitikimo metu:

 • Dirbta su intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplanko“ pirmosios dalies turiniu, priimti galutiniai sprendimai.
 • Dirbta su „Lyderystės kompetencijų aplanko“ antrąja dalimi, sutarta dėl pagrindinių klausimų, pasidalinta darbais, nustatyti terminai.
 • Artėjant tarpinei ataskaitai, išsamiai aptarti finansinius, valdymo ir kiti klausimai

2019 m. rugsėjo 18-19 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko trečiasis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu:

 • Dirbta su galutine intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplankas“ versija.
 • Planuoti testavimo procesai ir kitos projekto veiklos,
 • Diskutuota apie projekto poveikį įvairioms sritims.

4-asis vyks 2020 m. sausio 16-17 d. Vilniuje.

 ASOCIACIJALIBA IB IMITACINBENDROVE  FETLED penworldwide skillsdevelopment practiceenterprises #ErasmusPlus #project #FETLED #LIBA #penworldwide #practiceenterprise #leadership #viko #sefed #fundacioinform #buctErasmusPlius