Atspausdinta forma

1. Atsispausdinkite formą „FR0512“ (FR0512.v2 forma pildymui)
2. Užpildykite reikiamus laukelius:

Pildykite tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nepildomas eilutes palikite tuščias.
1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (+370…….)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite savo pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite pildymo metus. Mokestinio laikotarpio punkte rašoma praeitų mokestinio laikotarpio metai – 2016
6S –  laukelį pažymėkite X ženklu
E1 – nurodykite paramos gavėjo eilutės numerį – 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 304163624
E3 – įrašykite visą paramos gavėjo pavadinimą: Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“
E4 – įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį: 2,00% (jei yra poreikis paramą skirti keliems paramos gavėjams tai mums galite skirti ir 1,00%)
E5 – įrašykite kiek metų norėsite skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio Asociacijai „Liba“. Laikotarpis gali būti iki 5-erių metų. Jei visus metus norite remti mūsų organizaciją įrašykite 2020, jei mažiau tai bet koks laikotarpis 2017, 2018, 2019, 2020 m.
Formos apačioje pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardę

3. Išsiųskite arba nuneškite užpildytą formą į artimiausią VMI skyrių.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!